◄ Попередня   Наступна ►
Надання допомоги на поховання

ПОРЯДОК 
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого 

 
1. Цей   Порядок   визначає   механізм  надання  допомоги  на поховання померлого (померлої):  

1) аспіранта,  докторанта,  клінічного  ординатора,  студента вищого  навчального закладу I-IV рівня акредитації,  що навчається за денною формою,  учня професійно-технічного навчального закладу, якщо  померлий  не  утримувався  особою,  застрахованою  в системі загальнообов'язкового державного соціального  страхування;  особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб; 

2) дитини,  на  яку  один  з  батьків (опікун,  піклувальник, усиновитель),  що не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування,  отримував допомогу відповідно до Закону  України  "Про  державну  допомогу  сім'ям   з   дітьми" ( 2811-12 ); 

3) особи,  не  застрахованої  в системі загальнообов'язкового державного  соціального  страхування,  яка  отримувала  на  дитину допомогу  відповідно  до  Закону  України  "Про  державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 )  або  Закону  України  "Про  державну соціальну допомогу   інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам" ( 2109-14 ); 

4) особи,  яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі,  не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна; 

5) особи,  яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної  допомоги  відповідно  до  Закону України "Про державну соціальну допомогу особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та інвалідам" ( 1727-15 ); 

6)  особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної  допомоги  відповідно  до  Закону України "Про державну соціальну  допомогу  особам,  які  не  мають  права  на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ), але за життя таким правом не скористалася. 
{  Пункт  1  доповнено  підпунктом  6 згідно з Постановою КМ N 578 
( 578-2016-п ) від 31.08.2016 } 

2. Допомога  на  поховання  померлої  особи  з числа тих,  що зазначені у пункті 1 цього Порядку,  надається за останнім  місцем її  проживання  з  коштів  місцевого  бюджету  на  підставі заяви, паспорта  чи  іншого  документа,  що  посвідчує  особу   виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов'язалася поховати померлого,  та довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг. 

3. Допомога  на  поховання  надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті. 

4. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала  на  повному  державному  утриманні  у  відповідній установі  (закладі)  (крім  випадків,  коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою,  яка  зобов'язалася поховати померлого). 

Джерело: zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2007-п
Дата публікації: 10.11.2019
Статистика перегляду сторінки: сьогодні 1, з початку місяця 8, всього 414

Ритуальний портал «ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ»
Проєкт від порталу ПараМолода

2024 «Вічная пам'ять» - каталог ритуальних послуг України. Розробка сайту: vlasne.info